خرپا میلگردی

خرپا میلگردی از اتصال چند میلگرد موازی که به صورت مفصلی به هم متصل شده است و شبکه های مثلثی را به وجود می آورد تشکیل می گردد.

مشخصات فنی میلگرد های به کار رفته دراین محصول مطابق با استاندارد ملی ایران و از نوع A2 و A3 و به دو صورت نورد سرد وگرم بوده وهمچنین میلگردهای طولی ازنوع آجدار و میلگردهای زیگزاگ به صورت ساده می باشند . وزن یک متر خرپای میلگردی جوشی با توجه به قطر میلگرد وارتفاع خرپا از900 گرم تا4 کیلوگرم می باشد.

موارد کاربرد ساخت تیرچه جهت سقف های تیرچه بلوک یاسقف سبک /قطعات پیش ساخته بتونی به عنوان تیرک داخلی ، شناژهاو…

مشخصات فنی خرپا میلگردی
قطر زیگزاگ قطر میلگرد طول خرپا ارتفاع خرپا
4-7 6-14 1-14 7-35