شبکه میلگردی (مش سبک)

شبکه میلگردی (مش سبک) سازه ای مستحم و قوی جهت مسطح کردن بتن می باشد که در انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.درساخت شبکه میلگردی میلگردهای طولی وعرضی با زوایای قائم نسبت یکدیگر قرار گرفته و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش داده میشوند.

مشخصات فنی: مفتول های به کاررفته در این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران از نوع A2 و به صورت ساده تولید میشود ابعاد شبکه های میلگردی 2*1 و 3*1 متر بوده وابعاد سفارشی نیز قابل تولید می باشد .

موارد کاربرد: قفسه بندی، قطعات پیش ساخته بتنی، حصار کشی، کف سازی، دیوارهای پیش ساخته

مشخصات فنی مش سبک
وزن هر برگ   kg (1*3) وزن هر برگ kg(1*2) وزن یک متر مربع شبکه قطر مفتول
۳/۱۲ ۲/۰۰ ۱/۰۰ ۵*۵ ۲
۱/۹۵ ۱/۳۰ ۰/۶۵ ۸*۸
۱/۵۶ ۱/۰۰ ۰/۵۲ ۱۰*۱۰
۷/۰۰ ۴/۶۸ ۲/۳۴ ۵*۵ ۳
۴/۳۸ ۲/۹۲ ۱/۴۶ ۸*۸
۳/۵۱ ۲/۳۴ ۱/۱۷ ۱۰*۱۰
۱۲/۴۸ ۸/۳۲ ۴/۱۶ ۵*۵ ۴
۷/۸۰ ۵/۲۰ ۲/۶۰ ۸*۸
۶/۲۴ ۴/۱۶ ۲/۱۰ ۱۰*۱۰
۱۹/۵۰ ۱۳/۰۰ ۶/۵۰ ۵*۵ ۵
۱۲/۱۸ ۸/۱۲ ۴/۱۰ ۸*۸
۹/۷۵ ۶/۵۰ ۳/۲۵ ۱۰*۱۰