شبکه میلگردی (مش سنگین)

شبکه میلگردی (مش سنگین) سازه ای مستحکم وقوی جهت مسلح کردن بتن می باشد و در انواع سازه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

مشخصات فنی: میلگردهای به کار رفته در این محصول مطابق استاندارد ملی ایران در دو نوع A2وA1 به صورت آجدار و ساده تولید می شود ابعاد شبکه های میلگردی 2،15*6 می باشد

موارد کاربرد: نیلینگ / دالهای بتنی / سدوتونل / راهسازی / کانال کشی /کف سازی / پل سازی

 

لیست مشخصات فنی شبکه میلگردی:

 

مشخصات فنی مش سنگین
وزن هر برگ وزن یک مترمربع شبکه قطر میلگرد قیمت/کیلو گرم
60/37 4/68 10*10 6 4.850
40/24 3/12 15*15
30/18 2/34 20*20
24/12 1/87 25*25
20/12 1/56 30*30
107/32 8/32 10*10 8 4.550
71/46 5/54 15*15
53/66 4/16 20*20
42/82 3/32 25*25
35/73 2/77 30*30
167/70 13/00 10*10 10 4,450
111/71 8/66 15*15
83/85 6/50 20*20
67/00 5/20 25*25
55/85 4/33 30*30
241/48 18/72 10*10 12 4,600
160/199 12/48 15*15
120/74 9/36 20*20
96/49 7/48 25*25
80/49 6/24 30*30

کانال تلگرام ما

تماس با ما