شبکه میلگردی (مش سنگین)

شبکه میلگردی (مش سنگین) سازه ای مستحکم وقوی جهت مسلح کردن بتن می باشد و در انواع سازه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد

مشخصات فنی: میلگردهای به کار رفته در این محصول مطابق استاندارد ملی ایران در دو نوع A2وA1 به صورت آجدار و ساده تولید می شود ابعاد شبکه های میلگردی 2،15*6 می باشد

موارد کاربرد: نیلینگ / دالهای بتنی / سدوتونل / راهسازی / کانال کشی /کف سازی / پل سازی

 

مشخصات فنی مش سنگین
وزن هر برگ وزن یک مترمربع شبکه قطر میلگرد
۶۰/۳۷ ۴/۶۸ ۱۰*۱۰ ۶
۴۰/۲۴ ۳/۱۲ ۱۵*۱۵
۳۰/۱۸ ۲/۳۴ ۲۰*۲۰
۲۴/۱۲ ۱/۸۷ ۲۵*۲۵
۲۰/۱۲ ۱/۵۶ ۳۰*۳۰
۱۰۷/۳۲ ۸/۳۲ ۱۰*۱۰ ۸
۷۱/۴۶ ۵/۵۴ ۱۵*۱۵
۵۳/۶۶ ۴/۱۶ ۲۰*۲۰
۴۲/۸۲ ۳/۳۲ ۲۵*۲۵
۳۵/۷۳ ۲/۷۷ ۳۰*۳۰
۱۶۷/۷۰ ۱۳/۰۰ ۱۰*۱۰ ۱۰
۱۱۱/۷۱ ۸/۶۶ ۱۵*۱۵
۸۳/۸۵ ۶/۵۰ ۲۰*۲۰
۶۷/۰۰ ۵/۲۰ ۲۵*۲۵
۵۵/۸۵ ۴/۳۳ ۳۰*۳۰
۲۴۱/۴۸ ۱۸/۷۲ ۱۰*۱۰ ۱۲
۱۶۰/۱۹۹ ۱۲/۴۸ ۱۵*۱۵
۱۲۰/۷۴ ۹/۳۶ ۲۰*۲۰
۹۶/۴۹ ۷/۴۸ ۲۵*۲۵
۸۰/۴۹ ۶/۲۴ ۳۰*۳۰