مسوار

مسوار این محصول مفتولی فلزی با روکش مس است که به دو صورت کلاف و شاخه قابل تولید میباشد

مشخصات فنی ضخامت مفتول از 1 الی 8میلی متر وجنس آن از آهن میباشد

موار دکاربرد تولید لوازم خانگی / خودرو سازی و…