مفتول آرماتور بندی (آنیل شده)

مفتول آرماتور بندی(آنیل شده) مفتولی است که از حرارت دیدن مفتول های سخت صنعتی تا دمای 900 درجه سانتی گراد در شرایط خلا در کوره انیل تولید می شود . سایز 1/5 آرماتور بندی –سایز 2/5 نجاری — سایز4 قالب بندی

مشخصات فنی این محصول در 2 نوع تسمه (کناره ورق) و فابریک (مفتول کششی) تولید می شود. ضخامت مفتول از 1/5 تا 4 میلیمتر قابل تولید میباشد.

موارد کاربرد صنایع بسته بندی / قالب بندی / آرماتوربندی و …