مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه فرایندی است که مفتول آهنی اسید شورشده در وان مذاب روی غوطه ور شده ودر نتیجه آن پوشش چسبنده و محافظی ازفلز روی بر روی آن تشکیل می شود این پوشش شامل لایه های آلیازی است که به مقاومت در مقابل خوردگی فلز پایه کمک می کند که در اصطلاح به آن مفتول گالوانیزه اطلاق می شود.

مشخصات فنی قطر مفتول از0.50 الی 5 میلی متر و جنس آن از آهن می باشد.

موارد کاربرد تولید انواع توری، سیم خاردار ، سیم های مهارکننده و …

سیم گالوانیزه
سیم عایق بندی سیم رابیتس بندی  سیم اسکوپ سنگ
نمره 20 نمره 18 نمره 16