پانل سه بعدی (۳Dپانل)

پانل سه بعدی (3Dپانل) یک سازه پیش ساخته است که از یک هسته عایق که یونولیت نام دارد تشکیل شده و بین دو شبکه فلزی (مش) و اتصالات خرپایی قرار گرفته و دو شبکه فلزی را به شکل منظمی به هم وصل میکند. بین شبکه ها و یونولیت یک فضای خالی جهت عملیات بتن ریزی وجود دارد.

مشخصات فنی: مفتول های به کار رفته دراین محصول مطابق با استاندارد ملی ایران از نوع A2 می باشد .ضخامت پوشش های بتنی از حداقل 3 تا 5/5 سانتی متر می باشد که با توجه به باربر بودن دیوارها متفاوت می باشد .غیرقابل اشتعال،عایق صوتی و حرارتی ،مقاوم در برابر زلزله جنسی مفتول از نوع آهن و گالوانیزه بوده و ابعاد سفارشی نیز قابل تولید میباشد .

موارد کاربرد: دیوارهای پیش ساخته ،تیغه کشی ،سقف و …

مشخصات فنی پانل سه بعدی
تعداد خرپا در مترمربع ابعاد پانل ضخامت فوم شبکه قطر مفتول
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۵*۵ ۲
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۸*۸
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۱۰*۱۰
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۵*۵ ۳
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۸*۸
۱۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۱۰*۱۰
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۵*۵ ۴
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۸*۸
۱۰-۲۱۷ ۱*۳ ۵-۱۲ ۱۰*۱۰
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۵*۵ ۵
۱۰۰-۲۱۶ ۱*۳ ۵-۱۲ ۸*۸
۱۰-۲۱۸ ۱*۳ ۵-۱۲ ۱۰*۱۰