گریتینگ تسمه

گریتینگ تسمه نوعی شبکه فولادی ساخته شده از تسمه می باشد که با داشتن خصوصیاتی از قبیل مقاومت بالا، امکان عبور نور و هوا ، زیبایی ظاهری و قیمت مناسب در اماکن مختلف قابل استفاده می باشد.

مشخصات فنی جنس تسمه ها از نوع فولاد ، گالوانیزه گرم ، استیل ؛ آلومینیوم وفایبر گلاس می باشد .اشکال مختلف هندسی طبق سفارش قابل تولید است

موارد کاربرد کف وسقف کاذب /پوشش کف کارخانه ها و موتور خانه ها /پل روی نهرها / کانال ها و حوضچه ها / پله اضطراری /سکوهای نفتی/ پالایشگاه ها

مشخصات فنی گریتینگ تسمه
شبکه ضخامت تسمه عرض تسمه گریتینگ
30-120 3-8 20-100 تسمه در تسمه
30-120 3-8 20-100 تسمه در نیم تسمه
30-120 3-8 20-100 تسمه در میلگرد
30-120 3-8 20-100 تسمه در چهار پهلو

گریتینگ تسمه

یکی از متداول ترین گریتینگ های مورد استفاده در صنایع و کارخانجات گریتینگ های تسمه ای می باشد که کاربرد زیادی دارند این گریتینگ ها در ضخامتها و ابعاد گوناگون و با توجه به درخواستها طراحی و تولید می گردد. پوشش گالوانیزه گرم مطابق با استانداردASTM A123 صورت می پذیرد.  در این نوع از گریتینگ شکل کلی ساخت به این صورت می باشد که یا به صورت گریتینگ تسمه در تسمه یا به صورت گریتینگ تسمه در نیم تسمه ساخته میشوند. در گریتینگهای تسمه در تسمه سایز تسمه های باربر وتسمه های رابط به یک اندازه می باشد. در گریتینگهای تسمه در نیم تسمه،  ارتفاع رابط یا همان نیم تسمه معمولاً نصف اندازه تسمه باربر در نظر گرفته میشود.