گونی نایلونی نما

گونی نایلونی نما معمولا تک رنگ (سفید یا آبی) و در عرض 2متر تا 4متر تولید میشود.