برای آگاهی از قیمت مصنوعات فلزی، با رهام ارتباط برقرار نمایید

لیست قیمت مش سایز ۶

ردیفعنواننوعسایزحالتانبارواحدقیمتتاریخ اخرین قیمتقیمت لحظه ای
۱مش تهران ۶  چشمه۲۰*۲۰مش۶چشمه۲۰*۲۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۷۰۶۵۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۲مش تهران ۶  چشمه۱۰*۱۰مش۶چشمه۱۰*۱۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۷۰۶۵۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۳مش تهران ۶  چشمه۱۵*۱۵مش۶چشمه۱۵*۱۵بنگاه تهرانکیلوگرم۱۷۰۶۵۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۴مش تهران ۶  چشمه ۳۰*۳۰مش۶چشمه ۳۰*۳۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۷۰۶۵۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید

لیست قیمت مش سایز ۸

ردیفعنواننوعسایزحالتانبارواحدقیمتتاریخ اخرین قیمتقیمت لحظه ای
۵فولاد تهران ۸  چشمه ۲۵*۲۵مش۸۲۵*چشمه۲۵بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۷۸۹۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۶مش تهران ۸  چشمه۱۵*۱۵مش۸چشمه۱۵*۱۵بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۷۸۹۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۷مش تهران ۸  چشمه۲۰*۲۰مش۸چشمه۲۰*۲۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۷۸۹۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۸مش تهران ۸  چشمه۱۰*۱۰مش۸چشمه۱۰*۱۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۷۸۹۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید

لیست قیمت مش سایز ۱۰

ردیفعنواننوعسایزحالتانبارواحدقیمتتاریخ اخرین قیمتقیمت لحظه ای
۹مش تهران ۱۰  چشمه۱۰*۱۰مش۱۰چشمه۱۰*۱۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۴۶۸۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۱۰مش تهران ۱۰  چشمه۲۰*۲۰مش۱۰چشمه۲۰*۲۰بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۴۶۸۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
۱۱فولاد تهران ۱۰  چشمه۱۵*۱۵مش۱۰چشمه۱۵*۱۵بنگاه تهرانکیلوگرم۱۶۴۶۸۰۱۴۰۰/۱۲/۲۰تماس بگیرید
فعالت تخصصی در زمینه آهن آلات، در شرکت

بازرگانی رهام

جهت استعلام قیمت مش (شبکه میلگردی سبک و سنگین) می توانید از طریق شماره تلفن زیر با شرکت بازرگانی رهام ارتباط برقرار نمایید.