بازرگانی رهام

محاسبه وزن آهن‌آلات

با استفاده از ماشین حساب آنلاین محاسبه وزن آلات میتوانید محاسبات وزنی خود را انجم دهید.

سایز میلگرد
طول هر شاخه
تعداد شاخه ها
وزن مورد نظر ۰.۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد