محلول ضد عفونی کننده و پاک کننده
سورولیت

محلول ضد اکسیدانت سورولیت

نحوه تولید

در ایـن فنـاوری بـا عـبور جریـان الکتریکـی از محـلول آب و نمـک، یک محلول اکسیدی به نام Sorolyt تولید می گردد.

کاربرد

این محصول کاربرد های گسترده ای در زمـینه هـای، شـهری، صـنعتی و پزشکی دارد.

ترکیبات

Sorolyt جهت گنـدزدایی اسـتفاده مـی شـود کـه تولید شده از ترکیب چهار اکسید بسیار قدرتمند، ازن، کلر، دی اکسید کلر و اکسیژن تهییه شده است.

مزایای استفاده از سورولیت

در مورد مزیت های استفاده از این محصول می توان به، حذف متعدد گروه های میکروارگانیسم ، کاهش میزان تولید TMH ها و غیره می شود.

مقایسه قدرت ضد عفونی و رقیق سازی مولتی اکسیدانت سورولیت
| محلول های پایه الکلی | آب ژاول

وایتکس

آب ژاول(وایتکس)

عدم کاربرد محلول جهت گندزدایی بسـیار از پـرتـوزا هـا و ویـروس هـای مـوجـود

محلول های پایه الکلی

محلول های پایه الکلی

قدرت بالای گندزدایی،عدم امکان استفاده در ضـدعفونـی برخـی از بخش ها (میوه و سبزیجات، دامداری، مرغداری، استخر،گیت تردد، ضد عفونی پاششی و…) و نـیز عـدم تاثیر ضد عفونی با غلظت کمتر از ۷۰ درصد

سورولیت

محلول مولتی اکسیدانت سورولیت

قـدرت بـالای گـندزدایی، وسعت کاربری جهت ضدعفونی در بخش های مختلف، امکان رقیق سازی و تاثیر بر باکتری ها و ویروس های موجودتا نسبت ۱۰۰ بـرابـر

روش مصرف:

به منظور شست و شوی دست، ۱ واحد از محلول را با ۵ واحد آب (با دمای معمولی) ترکیب نموده و بر روی کلیه قسمت های دست آغشته نمایید سپس به مدت ۳۰ ثانیه هر دو دست را بر روی یکدیگر مالش دهید تا محلول بر روی پوست خشک شود.

 

به منظور شست و شوی سطوح، ۱ واحد از محلول را با ۳ واحد آب (با دمای معمولی) ترکیب نموده و جهت ضد عفونی نمودن سطوح استفاده نمایید. پس از هر بار استفاده حتماً درب محلول را با دقت ببینید. از استشمام مستقیم محلول قبل از رقیق سازی، خودداری نمایید.

شرایط نگهداری:

محلول در دمای ۵+ تا ۴۰+ درجه سانتیگراد و به دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری شود.

مورد تایید:

fa_IRPersian
fa_IRPersian
X