فرچه های فلزی

در کل دو نوع کلی فرچه وجود دارد با نام های فرچه تابیده و فرچه افشان. این دو نوع میتواند از انواع زیر برخوردار باشد:
کاسه ای – فلاپ و …

هیچ محصولی یافت نشد.