جدول وزنی تیرآهن

خرید تیر آهن بال پهن و لانه زنبوری-قیمت تیرآهن بال پهن و لانه زنبوری

وزن تیر آهن بر اساس معیار های زیر اندازه گیری میشود.این موارد عبارت اند از :

۱.طول  ۲.ضخامت  ۳.نوع ساختار  ۴.چگالی  ۵.جرم

وریا نوین صنعت رهام فرمول واحدی برای اندازه گیری وزن تیرآهن در نظر گرفته که با استفاده از این فرمول خریداران محترم میتوانند وزن تیرآهن مورد نظر در بازار را محاسبه کنند و اقدام به سفارش این محصول نمایند.

جدول وزنی تیرآهن

جدول وزنی تیرآهن IPE

سایز تیرآهنارتفاععرض بالضخامت جانضخامت بالوزن شاخه ۱ متر (Kg)وزن شاخه ۱۲ متر (Kg)
تیر آهن ۱۲ IPE۱۲۰۶۴۴.۴۶.۳۱۰.۴۱۲۴.۸
تیر آهن IPE 14۱۴۰۷۳۴.۷۶.۹۱۲.۹۱۵۴.۸
تیر آهن IPE 16۱۶۰۸۲۵.۰۷.۴۱۵.۸۱۸۹.۶
تیر آهن IPE 18۱۸۰۹۱۵.۳۸.۰۱۸.۸۲۲۵.۶
تیر آهن IPE 20۲۰۰۱۰۰۵.۶۸.۵۲۲.۴۲۶۸.۸
تیر آهن IPE 22۲۲۰۱۱۰۵.۹۹.۲۲۶.۲۳۱۴.۴
تیر آهن IPE 24۲۴۰۱۲۰۶.۲۹.۸۳۰.۷۳۶۸.۴
تیر آهن IPE 27۲۷۰۱۳۵۶.۶۱۰.۲۳۶.۱۴۳۳.۲
تیر آهن IPE 30۳۰۰۱۵۰۷.۱۱۰.۷۴۲.۲۵۰۶.۴
Back to list