کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله داربست

وریا نوین صنعت رهام-لوله صنعتی-لوله داربست

لیست قیمت لوله داربست

لوله و پروفیل فولادی اصفهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ پروفیل فولادی اصفهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ پروفیل فولادی اصفهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

فولاد هیربد زرندیه

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله داربستی"۱/۲ ۱ ضخامت ۲ فولاد هیربد۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی"۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ فولاد هیربد۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

لوله و پروفیل نیکان پروفیل

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ نیکان پروفیل۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ نیکان پروفیل۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۳۸۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

لوله داربستی و پروفیل امید البرز

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ امید البرز۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ امید البرز۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

لوله داربستی گروه صنعتی سپاهان

نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲.۵ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۲۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۳ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۲۴۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
لوله داربستی " ۱/۲ ۱ ضخامت ۲ سپاهان۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۳۷۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
Back to list

Related Projects