کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

قیمت لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان

لوله سازی اهواز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله ۱/۲ اینچ بدون درز رده ۴۰۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۵۵۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله ۳/۴ اینچ بدون درز رده ۴۰۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۴۷۰۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله ۱ اینچ بدون درز رده ۴۰۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۵۳۳۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله ۱/۴ ۱ اینچ بدون درز رده ۴۰۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۶۴۳۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله ۱/۲ ۱ اینچ بدون درز رده ۴۰۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۷۷۵۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله ۲ اینچ بدون درز رده ۴۰۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۱۰۱۰۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

شرکت لوله های دقیق کاوه

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
لوله مانیسمان ۱/۲ اینچ رده ۴۰۲۱.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۳۵۵۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله مانیسمان ۳/۴ اینچ رده ۴۰۲۶.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۴۷۰۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله مانیسمان ۱ اینچ رده ۴۰۳۳.۷ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۵۳۳۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله مانیسمان ۱/۴ ۱ اینچ رده ۴۰۴۲.۲ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۶۴۳۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله مانیسمان ۱/۲ ۱ اینچ رده ۴۰۴۸.۳ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۷۵۰۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
لوله مانیسمان ۲ اینچ رده ۴۰۶۰.۳ / شاخه ۶ متری۲.۸کارخانه۱۰۱۰۰۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
Back to list

Related Projects