کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

محاسبه آنلاین وزن آهن‌آلات

محاسبه وزن میلگرد

شرکت بازرگانی رهام به واسطه نیروی خبره گروه انفورماتیک خود توانسته ابزاری آنلاین فراهم کند تا شما مشتریان عزیز بتوانید به راحتی از این ابزار ها استفاده نمایید و نیاز خود را برطرف کنید. همچنین جهت استفاده از این ابزار می‌توانید با داشتن اطلاعاتی همچون، قطر، شعاع، سطح مقطع، طول، ضخامت و ….. محاسبات خود را انجام دهید.

سایز میلگرد
طول هر شاخه
تعداد شاخه ها
وزن مورد نظر ۰.۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد

 

قیمت میلگرد آجدار

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات - میلگرد ساده و میلگرد آجدار

لیست قیمت میلگرد

کویر کاشان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
میلگرد ۸ آجدارA3 فولاد کویر کاشان۸َA3کارخانه۱۶۵۵۰ سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۰َA3کارخانه۱۴۸۵۰ سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۲َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۴َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۶َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۱۸َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۰َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۲َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۸َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۲َA3کارخانه۱۴۶۳۰ سفارش
میلگرد ۳۶ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۳۶َA3کارخانهتماس بگیرید سفارش
میلگرد ۴۰ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۴۰َA3کارخانهتماس بگیرید سفارش

نیشابور

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 نیشابور۱۰َA3کارخانه۱۵۴۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 نیشابور۱۲َA3کارخانه۱۴۹۸۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 نیشابور۱۴َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 نیشابور۱۶َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 نیشابور۱۸َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 نیشابور۲۰َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 نیشابور۲۲َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 نیشابور۲۵َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 نیشابور۲۸َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 نیشابور۳۲َA3کارخانه۱۴۵۵۰۲۰شهریور ۱۴۰۱سفارش

ذوب آهن اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۰۱۲۵۱۲۱۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۲۱۶,۳۰۱کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۴۱۵,۸۴۹کارخانه۱۴۵۸۵۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۶۱۵,۹۰۳کارخانه۱۴۵۸۵۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۱۸۱۵,۷۵۱کارخانه۱۴۴۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۰۱۵,۸۰۵کارخانه۱۴۵۸۵۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۲۱۵,۶۹۶کارخانه۱۴۴۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 فولاد کویر کاشان۲۵۱۵,۸۰۵کارخانه۱۴۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۲۸۱۵,۶۹۶کارخانه۱۴۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 ذوب آهن اصفهان۳۲۱۵,۹۰۳کارخانه۱۴۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

زاگرس شهرکرد

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
میلگرد ۱۰ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۰A3کارخانه۱۴۶۱۰۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۲A3کارخانه۱۴۶۱۰۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۴A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۶A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۱۸A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۰A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۲A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۵A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۲۸A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 زاگرس شهرکرد۳۲A3کارخانه۱۴۵۸۵۱۳شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش

گروه صنعتی درپاد تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
میلگرد ۸ آجدار A2 درپاد تبریز۸A2کارخانه۱۴۷۸۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۰ آجدار A2 درپاد تبریز۱۰A2کارخانه۱۴۷۰۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۲ آجدار A3 درپاد تبریز۱۲A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۴ آجدار A3 درپاد تبریز۱۴A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۶ آجدار A3 درپاد تبریز۱۶A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۱۸ آجدار A3 درپاد تبریز۱۸A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۰ آجدار A3 درپاد تبریز۲۰A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۲ آجدار A3 درپاد تبریز۲۲A3کارخانه۱۴۴۳۰۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۵ آجدار A3 درپاد تبریز۲۵A3کارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۲۸ آجدار A3 درپاد تبریز۲۸A3کارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
میلگرد ۳۲ آجدار A3 درپاد تبریز۳۲A3کارخانهتماس بگیرید۱۳ شهریور ۱۴۰۱ ۱۵:۵۰سفارش
Back to list