تمامی قیمت ها در فواصل زمانی کوتاه توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و جایگذاری گردیده است.

قیمت ناودانی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- ناودانی

لیست قیمت ناودانی

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
ناودانی ۸ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۸ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۰ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۰ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۲ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۲ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۴ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری فولاد ناب تبریز۱۶ / شاخه ۶ متریانبار اصفهان۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۱۲ متری فولاد ناب تبریز۱۶ / شاخه ۱۲ متریکارخانه۱۳,۵۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
ناودانی ۵ سبک اسپیرال اصفهان۵ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۶۹۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۵ سنگین اسپیرال اصفهان۵ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۶ سبک اسپیرال اصفهان۶ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۶۴۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۶ سنگین اسپیرال اصفهان۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش

گروه صنعتی شکفته

نام کالاسایزمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروز رسانیخرید
ناودانی ۶ طول ۶ متری ۲۲ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۶ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۸ طول ۶ متری ۳۳ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۸ / شاخه ۶ متریکارخانه۱۳,۲۰۰ ۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۰ طول ۶ متری ۴۰ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۰ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۲ طول ۶ متری ۵۵ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۲ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۴ طول ۶ متری ۶۶ کیلویی مقاطع فولادی شکفته۱۴ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش
ناودانی ۱۶ طول ۶ متری ۸۰ کیلویی مقاطع فولاد شکفته۱۶ / شاخه ۶ متریکارخانهتماس بگیرید۰۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰سفارش