کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

محاسبه آنلاین وزن آهن‌آلات

محاسبه وزن نبشی

شرکت بازرگانی رهام به واسطه نیروی خبره گروه انفورماتیک خود توانسته ابزاری آنلاین فراهم کند تا شما مشتریان عزیز بتوانید به راحتی از این ابزار ها استفاده نمایید و نیاز خود را برطرف کنید. همچنین جهت استفاده از این ابزار می‌توانید با داشتن اطلاعاتی همچون، قطر، شعاع، سطح مقطع، طول، ضخامت و ….. محاسبات خود را انجام دهید.


سایز نبشی
طول نبشی
ضخامت
وزن مورد نظر ۰.۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد

 

قیمت نبشی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات -نبشی

لیست قیمت نبشی

فولاد ناب تبریز

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد ناب تبریز۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۵۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد ناب تبریز۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۲۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۵۲۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۸۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۵۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۵۰*۵۰ فولاد ناب تبریز۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۵۲۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۵۲۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۵۳۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۳۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد ناب تبریز۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۵۷۳۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۷*۷۰*۷۰ فولاد ناب تبریز۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۵۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۵۲۵۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ فولاد ناب تبریز۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانه۱۵۶۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۵۷۴۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۸*۱۰۰*۱۰۰ فولاد ناب تبریز۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۵۷۴۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

صنایع فولاد کوهپایه

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۲*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۲۰*۲۰ فولاد اسپیرال اصفهان۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۲*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۲۵*۲۵ فولاد اسپیرال اصفهان۲۵*۲۵ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۲*۳۰*۳۰ فولاد اسپیرال اصفهان۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۶۶۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۶۴۳۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۶۴۱۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۲*۴۰*۴۰ فولاد اسپیرال اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۶۷۲۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد اسپیرال اصفهان۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

گروه صنعتی شکفته

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ شکفته مشهد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ شکفته مشهد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ شکفته مشهد۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۵۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ شکفته مشهد۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانه۱۵۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۷*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۷کارخانه۱۵۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۸*۸۰*۸۰ شکفته مشهد۸۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۸کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ شکفته مشهد۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۱۰کارخانه۱۵۴۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

فولاد جاوید بناب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۶۱۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد جاوید بناب۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۶۰۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۶۰۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۵۹۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد جاوید بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۵۹۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۶۱۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۶۱۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانه۱۶۰۹۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد جاوید بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش

فولاد شاهین بناب

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب۴۰*۴۰/ شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد شاهین بناب۴۰*۴۰/ شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد شاهین بناب۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۴*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۵*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش
نبشی ۶*۶۰*۶۰ فولاد شاهین بناب۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۲۰سفارش

شرکت فولاد نستا

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ۳*۳۰*۳۰ فولاد نستا۳۰*۳۰/ شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۲.۵*۳۰*۳۰ فولاد نستا۳۰*۳۰/ شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۴*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۶۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۲.۵*۴۰*۴۰ فولاد نستا۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۶۵۰۰۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۵*۵۰*۵۰ فولاد نستا۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۵کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
نبشی ۳*۵۰*۵۰ فولاد نستا۵۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۵ شهریور ۱۴۰۱سفارش
Back to list