کلیه قیمت ها در فواصل زمانی مشخص توسط کارشناسان رهام صنعت از منابع موثق دریافت و به روز رسانی میگردد.

محاسبه آنلاین وزن آهن‌آلات

محاسبه وزن پروفیل

شرکت بازرگانی رهام به واسطه نیروی خبره گروه انفورماتیک خود توانسته ابزاری آنلاین فراهم کند تا شما مشتریان عزیز بتوانید به راحتی از این ابزار ها استفاده نمایید و نیاز خود را برطرف کنید. همچنین جهت استفاده از این ابزار می‌توانید با داشتن اطلاعاتی همچون، قطر، شعاع، سطح مقطع، طول، ضخامت و ….. محاسبات خود را انجام دهید.

سایز پروفیل
طول هر شاخه
ضخامت
وزن مورد نظر ۰.۰۰۰ کیلوگرم می‌باشد

 

قیمت پروفیل

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات-پروفیل

لیست قیمت پروفیل

فولاد هیربد زرندیه

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ فولاد هیربد۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ فولاد هیربد۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۸۰ فولاد هیربد۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل فولاد اصفهان

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۸۸۰۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۸۸۰۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲.۵*۳۰*۵۰ پروفیل فولادی اصفهان۵۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۸۸۰۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۶۰ پروفیل فولادی اصفهان۶۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۸۸۰۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۸۰ پروفیل فولادی اصفهان۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲.۵*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ پروفیل فولادی اصفهان۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۴۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۵۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۴۰*۱۴۰ پروفیل فولادی اصفهان۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانهتماس بگیرید۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش

پروفیل جهان پارس

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲.۵*۴۰*۴۰ جهان پروفیل پارس۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۹۴۶۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ جهان پروفیل پارس۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۹۴۶۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۷۰*۷۰ جهان پروفیل پارس۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۹۴۶۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ جهان پروفیل پارس۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۹۴۶۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۲۰*۱۲۰ جهان پروفیل پارس۱۲۰*۱۲۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۹۴۶۰۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش

پروفیل صدرا تهران

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۱.۳۵*۲۰*۲۰ صدرا پروفیل تهران۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۱.۳۵کارخانهتماس بگیرید۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ صدرا پروفیل تهران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۵۶۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل۲.۵*۶۰*۶۰ صدرا پروفیل تهران۶۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ صدرا پروفیل تهران۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ صدرا پروفیل تهران۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش
پروفیل۴*۱۴۰*۱۴۰ صدرا پروفیل تهران۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانه۲۵۱۰۰۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۶:۴۰سفارش

پروفیل یاران

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ نورد لوله یاران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۹۴۱۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ نورد لوله یاران۸۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۱۹۴۱۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ نورد لوله یاران۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۱۹۴۱۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۴*۱۰۰*۱۰۰ نورد لوله یاران۱۰۰*۱۰۰ / شاخه ۶ متری۴کارخانه۱۹۴۱۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ نورد لوله یاران۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۱۹۴۱۰۱۶ شهریور ۱۴۰۱سفارش

کالوپ

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۶*۱۴۰*۱۴۰ کالوپ۱۴۰*۱۴۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۱۸۰*۱۸۰ کالوپ۱۸۰*۱۸۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۲۰۰*۲۰۰ کالوپ۲۰۰*۲۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانه۲۹۰۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۸*۱۵۰*۲۵۰ کالوپ۲۵۰*۱۵۰ / شاخه ۱۲ متری۸کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۳۰۰*۳۰۰ کالوپ۳۰۰*۳۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش
پروفیل ۶*۱۰۰*۳۰۰ کالوپ۱۰۰*۳۰۰ / شاخه ۱۲ متری۶کارخانهتماس بگیرید۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۵سفارش

کچو

نام کالاسایزاستانداردمحل بارگیریقیمت (تومان)تاریخ بروزرسانیخرید
پروفیل ۲*۲۰*۲۰ تولید صنعتی کچو۲۰*۲۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۳۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۳۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۴۰*۴۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۴۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲*۳۰*۵۰ تولید صنعتی کچو۳۰*۵۰ / شاخه ۶ متری۲کارخانه۲۶۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۶۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۶۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۶۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۷۰*۷۰ تولید صنعتی کچو۷۰*۷۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۲.۵*۴۰*۸۰ تولید صنعتی کچو۴۰*۸۰ / شاخه ۶ متری۲.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ۳*۹۰*۹۰ تولید صنعتی کچو۹۰*۹۰ / شاخه ۶ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۵*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۵کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۲*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۲کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۳*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۳کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۳.۸*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۳.۸کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
پروفیل ستونی ۴*۱۳۰*۱۳۰ تولید صنعتی کچو۱۳۰*۱۳۰ / شاخه ۱۲ متری۴کارخانه۲۵۵۰۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱:۱۸سفارش
Back to list