مشخصات فنی خرپا میلگردی

وریا نوین صنعت رهام-آهن آلات- مصنوعات فلزی - تیرچه

مشخصات فنی خرپا میلگردی

جدول ابعاد و اندازه خرپا میلگردی

قطر زیگزاگ قطر میلگردطول خرپاارتفاع خرپا
۴-۷۶-۱۴۱-۱۴۷-۳۵
Back to list