مشخصات فنی مش

آهن آلات-توری مش-مش جوشی سبک-مش ساده-مش میلگرد-مش سبک

مشخصات فنی مش

جدول ابعاد و اندازه مش سبک

وزن هر برگ(۱*۳) kgوزن هر برگ(۱*۲) kgوزن یک متر مربعشبکهقطر مفتول
۳/۱۲۲/۰۰۱/۰۰۵*۵۲
۱/۹۵۱/۳۰۰/۶۵۸*۸۲
۱/۵۶۱/۰۰۰/۵۲۱۰*۱۰۲
۷/۰۰۴/۶۸۲/۳۴۵*۵۳
۴/۳۸۲/۹۲۱/۴۶۸*۸۳
۳/۵۱۲/۳۴۱/۱۷۱۰*۱۰۳
۱۲/۴۸۸/۳۲۴/۱۶۵*۵۴
۷/۸۰۵/۲۰۲/۶۰۸*۸۴
۶/۲۴۴/۱۶۲/۱۰۱۰*۱۰۴
۱۹/۵۰۱۳/۰۰۶/۵۰۵*۵۵
۱۲/۱۸۸/۱۲۴/۱۰۸*۸۵
۹/۷۵۶/۵۰۳/۲۵۱۰*۱۰۵

جدول ابعاد و اندازه مش سنگین

وزن هر برگوزن یک مترمربعشبکه قطر میلگرد
۶۰/۳۷۴/۶۸۱۰*۱۰۶
۴۰/۲۴۳/۱۲۱۵*۱۵۶
۳۰/۱۸۲/۳۴۲۰*۲۰۶
۲۴/۱۲۱/۸۷۲۵*۲۵۶
۲۰/۱۲۱/۵۶۳۰*۳۰۶
۱۰۷/۳۲۸/۳۲۱۰*۱۰۸
۷۱/۴۶۵/۵۴۱۵*۱۵۸
۵۳/۶۶۴/۱۶۲۰*۲۰۸
۴۲/۸۲۳/۳۲۲۵*۲۵۸
۳۵/۷۳۲/۷۷۳۰*۳۰۸
۱۶۷/۷۰۱۳/۰۰۱۰*۱۰۱۰
۱۱۱/۷۱۸/۶۶۱۵*۱۵۱۰
۸۳/۸۵۶/۵۰۲۰*۲۰۱۰
۶۷/۰۰۵/۲۰۲۵*۲۵۱۰
۵۵/۸۵۴/۳۳۳۰*۳۰۱۰
۲۴۱/۴۸۱۸/۷۲۱۰*۱۰۱۲
۱۶۰/۱۹۹۱۲/۴۸۱۵*۱۵۱۲
۱۲۰/۷۴۹/۳۶۲۰*۲۰۱۲
۹۶/۴۹۷/۴۸۲۵*۲۵۱۲
۸۰/۴۹۶/۲۴۳۰*۳۰۱۲
Back to list