مشخصات فنی ورق پانچ

وریا نوین صنعت رهام-مصنوعات فلزی-ورق فرمینگ-ورق پانج

مشخصات فنی ورق پانچ

جدول ابعاد و اندازه ورق پانچ تولیدی

ابعادچشمهضخامت
۱*۲۲-۵۰۰.۷-۵

جدول ابعاد و اندازه ورق پانچ وارداتی

ابعادچشمهضخامت
۱*۲۰.۵-۱.۵۰.۵-۱.۵