خاموت

خاموت به آرماتورهای عرضی گفته می شود که برای مقاومت در برابر برش و پیچش به دور آرماتورهای طولی و اصلی در شناژها بسته می شود. از آرماتور بندی به منظور قوی ساختن ساختمان، پل، سد و غیره استفاده می شود. آرماتور بند با بستن میلگردها به هم توسط سیم آنهارا به هم متصل می کند.

مشخصات فنی خاموت تشکیل شده از میلگرد به ضخامتهای 6.5 الی 14میلی متر و یا بالاتر و به شکل چهارگوش و یا دایره می باشد.

موارد کاربرد فونداسیون / اسکلت ساختمان / سدسازی/ امور عمرانی و…