رابیتس

رابیتس ورق فولادی مشبکی است که از انواع ورق های گالوانیزه ساخته می شود و با استفاده از سیم رابیتس بندی به صورت یک لایه به شبکه فرعی متصل می شود که باعث عدم ترک خوردگی گچ یا سیمان در سطوح مورد نظر می شود.

مشخصات فنی این محصول در دو نوع مسطح و برجسته از ورق گالوانیزه گرم و با ضخامت بین 0/25 تا 0/5 میلیمتر ساخته می شود.

موارد کاربرد سقف های کاذب / پوشاندن نمای ساختمان جهت سنگ کاری /ارک و …

مشخصات فنی رابیتس

مشخصات
ابعاد برگ تعداد چشمه تعداد ستون وزن هر برگ
60*240 3و2 9 400
60*240 3و2 13و11و9 500
60*240 3و2 13و11و9 600
60*240 3 13و11 700
60*240 3 13 800
60*240 3 13 900
60*240 3 13 1000
60*240 3 15و13 1100
60*240 3 15و13 1200
60*240 3 15و13 1300

 

رابیتس
رابیتس رهام رابیتس مسعود رابیتس ایران
وزن (گرم) ستون چشمه وزن (گرم) ستون چشمه وزن (گرم) ستون چشمه
400 9 3 390 9 3 360 9 3
500 13 3 600 9 3 580 9 3
600 13 3 700 9 3 700 9 3
700 13 3 770 9 3 460 11 3
800 13 3 830 9 3 700 11 3
900 13 3 500 13 3 790 11 3
1000 13 3 700 13 3 880 11 3
1100 13 3 750 13 3 450 13 3
1150 13 3 800 13 3 660 13 3
1300 13 3 840 13 3 730 13 3
900 13 3 770 13 3
970 13 3 820 13 3
1010 13 3 900 13 3
1070 13 3 960 13 3
1120 13 3 1020 13 3
1280 13 3 1090 13 3
1350 13 3 1120 13 3
1200 13 3
1240 13 3

تماس با ما

 کانال تلگرام