شبکه میلگردی (مش سبک)

شبکه میلگردی (مش سبک) سازه ای مستحم و قوی جهت مسطح کردن بتن می باشد که در انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.درساخت شبکه میلگردی میلگردهای طولی وعرضی با زوایای قائم نسبت یکدیگر قرار گرفته و در تمام نقاط تقاطع به هم جوش داده میشوند.

مشخصات فنی: مفتول های به کاررفته در این محصول مطابق با استاندارد ملی ایران از نوع A2 و به صورت ساده تولید میشود ابعاد شبکه های میلگردی 2*1 و 3*1 متر بوده وابعاد سفارشی نیز قابل تولید می باشد .

موارد کاربرد: قفسه بندی، قطعات پیش ساخته بتنی، حصار کشی، کف سازی، دیوارهای پیش ساخته

مشخصات فنی شبکه میلگردی (مش سبک)

مشخصات فنی مش سبک
وزن هر برگ   kg (1*3) وزن هر برگ kg(1*2) وزن یک متر مربع شبکه قطر مفتول قیمت/کیلوگرم
3/12 2/00 1/00 5*5 2 6800
1/95 1/30 0/65 8*8
1/56 1/00 0/52 10*10
7/00 4/68 2/34 5*5 3
4/38 2/92 1/46 8*8
3/51 2/34 1/17 10*10
12/48 8/32 4/16 5*5 4
7/80 5/20 2/60 8*8
6/24 4/16 2/10 10*10
19/50 13/00 6/50 5*5 5 6800
12/18 8/12 4/10 8*8
9/75 6/50 3/25 10*10

کانال تلگرام ماتماس با ما