گونی نما جامبو و جامبو لمینه

یووی دار (مقاوم در برابرآفتاب) و بدلیل وجود یک لایه نایلون در نوع لمینه، در مقابل عبور آب نیز مقاوم است و در عرض های 3 و 4 متر با وزن تقربی 50 کیلوگرم در هر طاقه و 60 تا 70 متر طول عرضه میگردد .